CİHAZLARIMIZ ÜZERİNDE YAPILAN TESTLER VE SONUÇLAR

Bağımsız araştırmalar, Froumann Profesyonel Hava Temizleme Cihazı’nın havada asılı kalan SARSCoV-2 virüsünü %90’ın üzerinde bir başarıyla temizlediğini kanıtladı.

SARS-COV-2 VE BENZER VİRÜSLERİ FİLTRELER

İnönü Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümünün Sağlık Bakanlığı’nın izniyle ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine göre yapılan testler, Froumann hava temizleme cihazlarının SarsCov-2 ve benzeri virüsleri %99 oranında filtre edebildiğini kanıtlamıştır

MİKROORGANİZMALARI FİLTRELER

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafından Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile yapılan analizler sonucunda cihazların 1m3 havadaki mikroorganizmaları filtreleme oranı minimum %98,84 ile maksimum %100 oranı arasında olduğu belirlenmiştir.

HAVAYI TEMİZLER

Bağımsız mikrobiyoloji laboratuvarı Microbiota tarafından yapılan testler, Froumann N90 model hava temizleme cihazının ortam havasındaki mikrobiyal yükün %85-99 oranında cihaz tarafından tutularak havayı temizlediğini saptamıştır.

MAYA, KÜF VE BAKTERİLERİ AZALTIR

Testler sonucunda Froumann N90 model hava temizleme cihazı 3. kademede çalıştırılırken bakteri yükünde %98, maya/küf yükünde %100, 5. kademede bakteri yükünde %99, maya/küf yükünde %100 oranında azalma tespit edilmiştir.

ASTIM VE ALERJİ DOSTUDUR

Avrupa Alerji Araştırma Vakfı Merkezi (ECARF) tarafından Froumann Medikal Sınıf N90 model hava temizleme cihazı için sertifika testleri yapılmış, “astım ve alerji dostu” sertifikası alınmıştır.

Bilgi Al!