N80 MED

Froumann ürünlerinin geliştirilmesindeki öncelikli amaçlardan biri de Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların (SHİE) önlenmesidir.

Hastalık ve ölüm oranlarında artışlara sebep olması, yaşam kalitesi üzerine etkisi, maliyeti, antibiyotik direnci gelişimine katkısı ve getirdiği ek sağlık hizmeti yükü yanı sıra sağlık hizmetlerine toplumun güvenini olumsuz etkilemesi ve hukuksal boyutu ile de Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Froumann H14 Sınıfı Yüksek Verimli HEPA filtreli taşınabilir cihazların kullanımı ile ortamdaki enfeksiyona sebebiyet veren mikrobiyal yükün azaltıldığı ve enfeksiyon riskinin önemli ölçüde ortadan kalktığı bilinmektedir.

Bilgi Al!